Buďme sami sebou,

veselí, dětští, hrajme si, tancujme, objímejme se a projevujme úctu jeden k druhému. K dětem se chovejme jako k rovným a vzhlížejme k jejím čistým myšlenkám. Nepřehlížejme maličkosti, které oni považují za velké. Věřme jim, vložme do nich veškerou naději a důvěru. Vždyť dítě je úžasné stvoření, které nám může ukázat to, co my nechápeme.

(Kateřina)

Nadační Fond Helpínek