Děkujme,

život nám dává možnost se zastavit, zamyslet a poděkovat, za vše, co máme. Projevujme vděčnost, za každé nové ranní probuzení, za každý darovaný úsměv, za vodu, jídlo. Nic z toho by nemělo být samozřejmostí. Máme kde spát, je nám teplo. Všímejme si těch „drobností“, které jsou ve skutečnosti tak moc velké …. 

(Veronika)

Nadační Fond Helpínek