54 297 Kč

Matěj 

 

Nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou jsem prodělal během pobytu na neonatalogickém oddělení měly za následek mé další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji. V necelém roce mi byla diagnostikována dětská mozková obrna ve formě spastické kvadruparézy. Později se přidala také epilepsie a těžká porucha zrakového vnímání.  Mozková obrna, kterou trpím se projevuje silnou spasticitou, tedy zvýšeným svalovým napětím ve všech čtyřech končetinách. Právě proto je nezbytné se spasticitou pracovat a snažit se o její zmírnění. Celý můj život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení – od Vojtovy metody přes metodu Bobath, až po neurorehabilitační koncept s oblečkem TheraSuit.

Díky tomu jsem již dosáhl velkých pokroků – přetáčím se na břicho a zpět, zvedám se na všechny čtyři, dokážu se doplazit za hračkou. Lepší se mi také jemná motorika a jsem schopen si za určité podpory v sedě nebo v kleku samostatně hrát. Úspěchy mi dělají velkou radost a motivují mě k další práci. Zatím ale nejsem schopen sám sedět, natož dělat samostatně první krůčky. Naději vidíme mimo jiné v intenzivních neurorehabilitačních terapiích, na které dojíždíme alespoň 3x za rok a v pravidelných lekcí Feldenkraisovy metody. Jsou ale velmi finančně nákladná a pojišťovny je téměř nehradí.  

Matýska milujeme takového jaký je a snažíme se mu vytvořit co nejlepší rodinné zázemí a prostředí, kde se i v rámci svých omezení maximálně rozvíjí. Jsme šťastní, že se každý den těší do školy a dokonce se mu po ni stýská i když má volno. Potřebuje však vlastního asistenta. Jen díky tomu může chodit do této školy a třídy, kde je moc spokojený jak mezi dětmi tak i s učitelkou. Náklady se pohybují kolem 12.000 – 15.000,-/měsíc, podle docházky. Asistentka Týna chodí s Matějem do školy už vice jak rok a jsou na sebe hodně zvyklí. Matěj je ve škole nadšený, stále má dostatek pozornosti a učení také zvládá lépe než dřív, proto jsme za toto místo i naší paní učitelku a asistentku moc vděčni. Budeme tak rádi za jakýkoliv finanční příspěvek.  

Předem od srdce děkujeme.

 

Nadační Fond Helpínek