PROJEKT FONTÁNA

PODPOŘTE DOSPĚLÉ S DMO zašlete finanční příspěvek s variabilním symbolem 5421 na účet 2201235032 / 2010

Fontána, příspěvková organizace Hlučín poskytuje dva druhy sociálních služeb, a sice Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení. Obě služby poskytují celodenní péči a podporu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Služby jsou poskytovány celkem 123 lidem. 

 

PATRON PROJEKTU - Petr Sedláček

Jmenuji se Petr Sedláček, a jako pravidelný podporovatel Nadačního fondu Helpínek. Je mi ctí, že se mohu stát ambasadorem (patronem) projektu příspěvkové organizace Fontána. Helpínek umí podpořit nejen jednotlivce, ale i větší zařízení, jenž má svou letitou historii.  A zároveň podpořit lidi, pečovatele či sociální  pracovníky, jmenovitě paní Gabrielu Lhoťanovou, která mě k Fontáně přivedla. Právě paní Gabriela spolu se svými kolegy pracuje na plný plyn každý boží den, který tráví se svými klienty, a tvoří jim každý den nový dnešek. Za to jí patří velké uznání a dík. Není zítřek, není včerejšek, vždy je jen dnešek pro tyto pracovníky, a to si žádá vedle osobního rodinného života kus odhodlání, které vnímám jako poslaní, které si tito pracovníci zvolili. Ale to není vše, lidská síla a lidská vůle zmůže mnoho, a pak je na řadě i hmotné zabezpečení v té dnešní uspěchaně-bláznivé době.

Proto jsem Nadačnímu fondu Helpínek vděčný, že může svou měrou přispět na pravidelné bázi, nebo pomoci se zajištěním potřeb či věcí, které Fontána p.o. potřebuje.

Petr Sedláček

Poslání organizace

Posláním organizace je poskytování celoroční pobytové sociální služby jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří s ohledem na své potřeby nemohou žít v domácím prostředí a vyžadují nepřetržitou pomoc nebo podporu jiné osoby.      

Cíle poskytovaných služeb  

- samostatné rozhodování o způsobu života, 
- samostatné a soběstačné vedení domácnosti (např. nakupování, příprava jídla, praní, úklid, hospodaření s financemi),
- využívání běžně dostupných veřejných služeb v místě, kde žije (např. lékař, obchody, kultura, kadeřník, restaurace, kavárna),
- pracovní uplatnění, případně využívání jiných pracovních aktivit (např. podporované zaměstnávání, sociálně terapeutické dílny, chráněné dílny),
- navazování a udržování běžných mezilidských vztahů (např. s rodinou, partnerem, přáteli, sousedy),
- smysluplné trávení volného času podle vlastních představ.  

Při poskytování sociálních služeb vychází organizace z obecných principů normality:  


- zachování rytmu běžného dne a týdne,  
- respektování vlastních přání, potřeby rozhodnutí a nároku na uznání,  
- respektování soukromí,  
- akceptování života ve světě obou pohlaví,  
- účast na kulturním a společenské životě,  
- respektování odlišnosti a přijímání osob se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti. 

 

Podpořte s námi dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Podpořte projekt zasláním finančního příspěvku s variabilním symbolem 5421 na účet 2201235032 / 2010

nebo

pošlete příspěvek během pár vteřin

*v případě zájmu PRO DÁRCE zajistíme úlevu na daních

Fotky

  • Podpořili jste "PROJEKT FONTÁNA" částkou

    85 650 Kč

  • Na účtu "PROJEKT FONTÁNA" je ještě

    15 650 Kč

Děkujeme!

Nadační Fond Helpínek